Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Thomas Brante in memoriam

Bild på Thomas Brante
Thomas Brante, professor i sociologi och i socialt arbete vid Lunds universitet, avled den 26 september efter en tids sjukdom. Thomas disputerade i sociologi vid Lunds universitet 1980 med avhandlingen ”Vetenskapens struktur och förändring” och kom att prägla den kunskaps- och vetenskapssociologiska diskussionen inom akademin. Under åren 1983-1994 var Thomas verksam vid Göteborgs universitet för att 1995 bli professor i Uppsala med huvudsaklig tjänstgöring i Örebro. År 2000 återvände Thomas till en professur vid sociologen i Lund där han också blev professor i socialt arbete 2010.

Han påbörjade under 1990-talet forskning om professioner och erhöll forskningsmedel både från RJ och VR för denna forskning när han kom tillbaka till Lund. För denna forskning och projektledning erhöll han 2015 års pris "för bästa tvärvetenskapliga insats av utmärkt kvalitet" av Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala.

Thomas intresse för och kunskaper om sociologisk teori och kunskapssociologi rönte stor uppmärksamhet och uppskattades av sociologikolleger runt om i Sverige och han spelade en stor roll för den teoristarka miljön som växte fram på sociologiska institutionen.

Svensk sociologi har förlorat en synnerligen kreativ, debattglad och tankeredig forskare. Vi kollegor har mist en vetgirig, buttert skämtsam och slitstark arbetskamrat och god vän. Studenter och doktorander har förlorat en mycket uppskattad lärare och handledare.

Begravningen kommer att äga rum den 21 oktober kl 14.00 i Sankt Olofs kapell på Norra kyrkogården i Lund.

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten